top of page
  • Servet Deniz

İmaj Yaratma Sürecinde Görüntü Üretimi

Güncelleme tarihi: 4 Nis 2020


Görüntü üretimi kuruluşların dış imaj çalışmaları kapsamında yapılmaktadır. Dış imaj, kurumsal imajın bir parçası olup kurum dışındaki hedef kitlenin kurum hakkındaki izlenimi ve anlayışı ifade eder. Dış imaj işletmenin hedef kitleyle teması neticesinde oluşur. Bu temas bireysel olabileceği gibi kuruluş ve ürünlerini anlatan görüntüler aracılıyla da mümkündür. Geniş bir hedef kitleyle temas ise ancak işletme adına üretilen görsellerle mümkündür. Günümüzde işletmelerin hedef kitleyle buluşması birebir temaslardan çok medya aracılıyla gerçekleşmektedir. Bu nedenle medya için görsel üretimi işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Görsel üretimi ve yönetimi aynı zamanda dış imaj ve ilk izlenim süreçlerinin yönetimi anlamına gelmektedir. Bu sürecin başarısı planlı ve iyi düşünülmüş bir stratejinin geliştirilmesiyle mümkündür.

Başarılı bir görsel üretim stratejisi bazı parametrelere bağlıdır. İlk önce görseller belli bir bütünlük ve tutarlılık içerisinde üretilmelidir. Görseller özimaj ve algılanan imaj arasında köprü görevi görmelidir. Bir görsel üretim stratejisinin başarılı olması için iki özelliği bulunması gerekir; ilk olarak görseller firma gerçeğini yansıtması ve firmanın diğer süreçleri ile uyum içerisinde olması gerekir. İkinci özellik ise hedef kitleye hitaben oluşturulmuş olmasıdır. Bu anlamda görsel üretim süreci hem firmayı hem hedef kitleyi analiz edebilecek bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

İçerikleri açısından iki tür görsel üretmek mümkündür.

Firma adını öne çıkaran görsellerde firmanın ismine, logosuna, sloganına, geçmişi olan bir firma ise tecrübesine, yeni bir firma ise yeniliğin dinamizmine ve hedeflerine vurgu yapılır. Buradaki amaç işletmenin kurumsal imajını güçlendirmek, piyasada kalıcılığını, güvenirliliğini ve rekabet gücünün varlığını anlatmaktır. Güçlü firma imajı, isim tanıtım çalışmaları ile oluşturulmaktadır.

Belli bir ürünü öne çıkartan görseller yeni bir ürünü, firmanın özellikli üretimini, yeni stratejisini, bir kampanyasını, yeni bir şubesini veya uygulamasını tanıtmaya yönelik çalışmalardır. Ürün tanıtımına yönelik çalışmalar firmanın farklılığını, yenilikçi gücünü, üretim ve hizmet kalitesine ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi anlatmayı amaçlar.

Görseller teknik özellikler bakımından ikiye ayrılır: hareketli veya hareketsiz görüntüler. Flashbannerler, videolar, tanıtım ve reklam filmleri hareketli görüntüler kapsamındadır. Bu tarz görüntüler belli bir süreliğine televizyonda veya sosyal medyada yayınlanır. Kısa sürelidir fakat çok etkilidirler. Belli bir hikaye anlatma potansiyeline sahip olduklarından akılda kalıcıdırlar. Hareketli görsellerin başarısı doğru bir firma ve hedef kitle analizine, yaratıcı bir senaryoya ve iyi bir teknik uygulamaya bağlıdır.

Fotoğraf, afiş, banner, broşür ve katalog gibi görüntüler hareketsiz görüntüler grubunda değerlendirirler. Hareketsiz görüntüler anlık görüntülerdir. Bir anı ifade eden bu çalışmalar ihtiyaç duyulduğu süre kadar incelenebilirler. Hareketli görüntülere göre daha kalıcıdırlar. Genelde sosyal medya ve web siteleri için üretilirler. Basımları mümkün olduğundan dağıtımları daha geniş kapsamlıdır. Hareketsiz görüntü stratejisinin başarısı doğru analize, uygulanan tekniğe ve özellikle yaratıcılığa bağlıdır.

Görsel üretim stratejisi kurum dışındaki hedef kitleye ve ilk izlenime yönelik olduğundan çok hassas icra edilmesi gerekir. Bu anlamda yapılacak hatalar kurumsal imaja telafisi güç zararlar verebilir.

#imaj #imajyaratma #imajyönetimi #İmajsürecindegörüntüyönetimi #imajyaratma #imajyönetimi

32 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page