top of page
  • Servet Deniz

İmaj Nedir? İmaj Nasıl Yaratılır?

Güncelleme tarihi: 4 Nis 2020


İş hayatında bulunan her kişi / kuruluş için olmazsa olmaz sorunsallardan bir tanesi imaj yaratma sürecidir. Peki imaj nasıl yaratılır ve nasıl yönetilir? Bugünkü yazımızda kısaca imaj yaratma sürecinden bahsedeceğim.

Tabi ki önce imaj kelimesinin ne anlama geldiğini açıklamak gerek. Bir kişi veya kuruluşun diğer kişi ve kuruluşların zihninde bıraktığı anlayış ve izlenime imaj adı verilir. Etki ettiği alan açısından bir çok imaj türünden bahsetmek mümkündür. Genel bir sınıflama yapacak olursak üç temel imaj türünden söz edilebilir. Kişinin / kuruluşun kendisi hakkında sahip olduğu algı ve anlayışa özimaj adı verilir. Kişinin / kuruluşun nasıl algılanmak, nasıl görülmek istendiğini ifade eden istenen imaj ve kişinin / kuruluşun başkaları tarafından nasıl algılandığını, nasıl görüldüğünü ifade eden algılanan imaj söz konusudur. Sözünü ettiğimiz üç temel sınıftan başka dış imaj, iç imaj, sosyal imaj, kişisel imaj, kurumsal imaj gibi bir çok alt kategori mevcuttur. Kurumsal imaj bir kurumun kurum içerisinde ve dışında iletişimde etkili olmasını, güven duygusunu yaratmasını, kurum içinde ve dışında karşılaştığı hedef kitlesiyle duygusal bağlar oluşturmasını ifade eder. Aslında kişinin / kuruluşun hedef kitlesiyle karşılaştığı her alanda bir imaj oluşum süreci söz konusudur. Ancak olumlu imajına önem veren bir örgüt imajın kendiliğinden oluşmasını beklemek yerine oluşması için çaba harcar ve strateji geliştirir. İmaj yaratma ve yönetme süreci bir çok parametreye bağlıdır. Doğru belirlenmiş misyon ve vizyon, kurumun üretim ve hizmet işleyiş stratejileri, kurum kültürü gibi etkenler imaj oluşturma sürecini belirler. Bu süreç içerisinde en önemli hususlardan bir tanesi ilk izlenimdir. İlk izlenimin yönetimi önemlidir çünkü ilk izlenim etkileyici ve kalıcıdır. İmaj yönetiminin temel hedeflerinden bir tanesi ilk izlenimi etkileyici ve olumlu hale getirmektir. Bu bağlamda firmalar medya aracılıyla özellikle dış çevreye yönelik reklam, tanıtım ve sponsorluk çalışmalarına önem verirler. Medya aracılıyla imaj yaratma çalışmaları medya kurallarına uygun görüntü ve görüntü oluşturulması ile başlayan, davranış ve düşünce biçimi ile tamamlanan bir süreci kapsamaktadır. Güçlü bir imaj yaratma süreci medya ile başlar ancak bununla sınırlı değildir. İşletmenin kendi iç işleyişinde sağlam bir alt yapıya sahip olması, iç imaj ve sosyal imaj gibi konulara önem vermek, bütüncül bir imaj yönetim biçimi benimsemesi önem taşımaktadır.

İmaj yaratma sürecinde ilk izlenimden başka çok önemli bir nokta uyum ve tutarlılıktır. Başarılı bir imaj tutarlı ve belirgin olması ile mümkündür. Yaratılan imaj gerçekleri yansıtması önemlidir. İmaj yönetimi sürecinde en sık rastlanan sorun özimaj ile algılanan imaj arasında farkın olmasıdır. İşletmenin kendisini doğru lanse edememesi imaj sorunu olarak adlandırılır. Gerçekleri yansıtmayan bir imaj çalışması ciddi sorunlara sebep olabilir ve bozuk imajla son bulabilir. Vehbi Koç 'Bozulan bir imajı düzeltmek bir işletmeyi yeni baştan inşa etmekten çok daha zordur' der. Bu nedenle tüm süreçlerin gerçekçi ve uyumlu olmasına çok dikkat edilmelidir. Kapsamlı bir imaj yönetimi gerçekleştirmek hedeflere ulaşmak açısından önemlidir.

#İmaj #İmajYaratma #İmajyönetimi #İmajyönetme

312 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page